در مسیر ارزانی کالاها

      هرخانواده روزانه با ده ها مورد کالا وخدمات سر و کارداشته و برای گذران زندگی به آنها نیازمند است ا لبته برای بهره مندی ازهر کالا و یا خدمتی نیز باید مبلغی را پرداخت نماید . داد و ستد روزانه هر فرد وخانواده با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدهای وی تنظیم میشود لذا در مسیر زندگی افراد و یا خانواده هایی به لحاظ اقتصادی موفق عمل می کنند که بتوانند بر نحوه هزینه کرد خود با توجه به درآمدهای روزانه ، ماهیانه و سالیانه مدیریت نمایند

     اما اکنون جند سالی است که رشد بی رویه و لجام گسیخته قیمت ها و تورم مشکلات بیشماری برای افراد و خانوارهایی که در آمد ثابتی دارند بوجود آورده است بطوری که آشنایان به علم اقتصاد هم از ساماندهی امورات اقتصادی خانوار خویش ناتوان شده اند با این وجود گویا به واسطه شرایط نامناسب اقتصاد جهانی و بلاخص رکود حاکم اقتصاد بر ایا لات متحده آمریکا نسیم ارزنی برخی کالا ها درسطح جهانی در حال وزیدن است  اگر چه مسئولان بخشهای مختلف اقتصادی ایران از مدتها پیش وعده ارزانی عمومی اجناس مورد نیاز مردم را داده اند اما این نسیم دل نواز هنوز در کشور ما گسترش نیافته است.

امید است با برنامه ریزی های مسئولان امر روند کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در ایران نیز بدوراز دخالت های واسطه گران زر اندوز با سرعت بیشتری همراه شود .   

/ 0 نظر / 10 بازدید