یادآوری دوباره روزهای انقلاب

روزهای سالهای 56 و 57 روزهای خاطره انگیزی برای افرادی است که در آن روزها نقش آفرینی کرده اند آن روزها همه باهم بودند برای هم دلسوزی میکردند حرص و طمع دنیا کم شده بود ایمانها بشدت تقویت شده بود هدفها خیلی بهم نزیک بود انگار همه اهل یک خانه شده بودند احساس غریبی کمتر بود ، دو رویی ها از بین رفته بود و صداقت و راستی ریشه دوانده بود در گرفتن امکانات اولویت اول دیگران بودند هر گاه حادثه ای رخ می نمود به یاری هم می شتافتند وقتی جوانها با پلیس درگیر می شدند درب همه خانه باز می شد تا انقلابیون را پناه دهند آنهایی که امکاناتی داشتند برای کمک به نیازمندان مشتاقانه قدم برمی داشتند آن روزها همه یک هدف واحد داشتند و آن سرنگونی رزیم پلید و ضد مردمی شاهنشاهی بود اما وحدت در هدف را کسی پدید آورده بود که نفوذ معنوی اش را تا عمق جانها برده بود وقتی فرمان می داد بدون چون چرا اجرا می شد آری او کسی نبود مگر محبوب دل مردم ، رهبر فرزانه انقلاب حضرت روح الموسوی الخمینی ره .

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد .

/ 2 نظر / 15 بازدید
آبرا

ما انسانها اینطور آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی خواهیم ماند ولی قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود راضی می شویم و حتی خوشحال می گردیم لیکن اگر بفهمیم که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم !!! . موريس مترلينگ آبرا [گل]

اسحق فتحی

بله روزهای خاطره انگیزی بود وافسوس مردم نمی دانستند کشور را به دست چه کسانی می سپارند اگر شما واقعا" سنتان به آن سالها قد بدهد حتما" بخاطرمی آورید که چه بر ملت ایران گذشت و اکنون چه می گذرد در همان سالها هم رژیم وقت اعتراضات مردم را آشوب می خواند و... کمی چشمانتان را باز کنید!!!