فراز و فرود دربازار سرمایه

 دردولت قبل تبلیغات بسیار گسترده ای برای جذب سرمایه های کوچک و بزرگ به بورس و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت زیرا در سال 1383 بورس تهران در اوج بازدهی و رشد قرار داشت و بودند افرادی که ازطریق خرید و فروش سهام سرمایه چشم گیری فراهم آوردندو راز موفقیت های خود را نیز برای بسیاری بازگو کردند والبته چه می توانست از چند شبه و یا چند ماهه پول دارشدن بگذرد ؟ لذا خیلی ها وسوسه شدندو هرچه داشتند و آنچه را هم نداشتند از طریق قرض و یا وام بدست آوردند و روانه بازار سرمایه شدند به امید اینکه در کوتاهترین مدت ره چند ساله پول داشدن را بپیمایند ؟ اما این رشد دیری نپائید و از سال 84 افت قیمت سهام شرکت های بورسی آغاز شد و تا اکنون که این سطور تحریر می شود ادامه دارد .

      برای درک مقدار کاهش ارزش سهام در بازار سرمایه ایران کافی است بدانیم که شاخص کل (که درحقیقت بیانگر رشد و یا افت ارزش سهام می باشد) در سال 83 در مرز 13500 قرار داشت اکنون به رقم 8460 رسیده است به عبارتی دراین چند سال و بخصوص سال 87 ، سالهای پر فراز و نشیبی برای بازار سرمایه جهان و بلاخص ایران بوده است . در سال جاری رکود اقتصادی ابتدا بر آمریکا و به مرور به سرتاسر جهان سایه انداخت. اگر چه مسئولان اقتصادی ایران تاثیر رکو اقتصاد جهانی در ایران را چندان قبول ندارند اما امروز رکود حاکم بر اقتصاد جهانی بطور چشمگیری در بازار سرمایه ایران موثر افتاده و این بازار را از رمق انداخته است . در بسیاری از کشورها برای رونق دو باره بازار اقدامات منسجم و برنامه ریزی شده ای را بکار بسته اند اما در ایران انگار بازار سرمایه فراموش شده است و موضوع شامل مرور زمان گشته است .              

/ 1 نظر / 14 بازدید
یک دوست

hi your weblog is really nice come to my weblog pls [گل][گل][گل][گل][گل][گل]